Barnlösa män har lättast att få nytt jobb

Är du man och utan barn? Grattis, då har du lättare att få jobb efter en tid av arbetslöshet, visar en ny studie.

Forskaren Kin Andersson i Örebro har tittat närmare på vilka som får arbete inom femton månader efter det att man blivit arbetslös och orsakerna bakom. Hennes studie omfattar över 200 anställda, som fått reda på att företaget de arbetar på ska läggas ner. Samtliga har fått sex månaders uppsägningstid. Men för vissa har det varit lättare att skaffa ett nytt jobb än för andra.

– Det var mer än nio gånger troligare att en person som fått ett jobb igen var en man och inte en kvinna. Det var mer än sju gånger troligare att personen inte hade ansvar för barn, säger Kin Andersson i ett pressmeddelande.

Orsaken till skillnaderna mellan könen kan vara att kvinnor ofta tar ett större ansvar för barn och familj, vilket gör det svårare att ta jobb som kräver pendling eller obekväma arbetstider. Lättare var det för den som tidigare haft ett jobb där man fått utrymme för utveckling och initiativtagande. Det ökar tilltron till den egna förmågan och det är troligare att man tar egna initiativ i jobbletandet. Att vara beredd att flytta eller byta yrke ökade också chanserna.

– Jag hoppas att min avhandling också kan visa att det är användbart att studera arbetets krav och möjligheter ur ett mer objektiv eller externt perspektiv, i stället för att bara undersöka människors subjektiva uppfattning. Det kan ge ett större underlag för att se vad som kan göras bättre för att främja både utveckling och hälsa, avslutar Kin Andersson.

Text: Ylva Mossing