Barnpsykoterapi i nya numret av Socionomen!

Klinisk erfarenhet och forskning talar för att barnpsykoterapi i olika former bör erbjudas inom offentlig vård.

Barnpsykiatrin präglas idag av ett diagnostiskt tänkande med fokus på utredning. Behandling ges mindre utrymme. Men klinisk erfarenhet och forskning talar för att barnpsykoterapi i olika former bör erbjudas som ett alternativ inom offentlig vård, skriver Gunnar Carlberg som är docent, psykolog och psykoterapeut i nya numret av Socionomen.

Socionomen och barnpsykoterapeuten Kia Scutkiewicz berättar om vad som händer i psykoterapirummet. Hur den terapeutiska relationen blir en ”modellrelation” som återverkar på barnets andra relationer, både i den yttre verkligheten och i barnets inre värld.

Varför har utbudet av den psykodynamiska psykoterapin minskat? Socionomen har sökt svar hos Socialstyrelsen och på olika utbildningar i landet.

I en debattartikel uttrycker Anders Wellsmo, leg psykolog, psykoterapeut samt handledare, en oro över att barnpsykoterapi på psykodynamisk grund får allt mindre plats inom den offentliga vården. Ofta är det okunskap hos ledningen samt lång behandlingstid som gör att BUP sällan stödjer en relationell barnpsykoterapeutisk insats.

Ändå vet vi att vi kan förhindra att svårigheter permanentas genom barnpsykoterapi på psykodynamisk grund. I ”Profilen” möter du Rikard Wolff som berättar att han lärde sig ta hand om sig själv genom sin psykoterapi som barn. Den blev en viktig länk mellan barn och tonår och framkallade en nödvändig plattform inför vuxenlivet.

Socionomen ställer frågan:
Yrkesverksamma källor har hört av sig till Socionomen och bland annat berättat att BUP gör neuropsykiatriska undersökningar utan att sedan kunna erbjuda psykologisk hjälp till barnen de diagnostiserat. Källor vittnar också om att det pågår en del överdiagnostisering.

På vilket sätt är barnet betjänt av att det satsas mer på utredning än behandling? Hur ser det ut på landets BUP-mottagningar? Hör av dig och berätta!