Baskurs för fackliga förtroendemän inom statlig sektor

Baskurs för fackliga förtroendemän inom SACO-S/, Kriminalvården, SiS, IVO och Nordens välfärdcenter 12-13 oktober i Stockholm med kryssning.

Du ska vara anmäld hos arbetsgivaren som facklig förtroendeman (jml  FML) och inte gått kursen tidigare. Traktamente utgår ej. Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts.

Kursort och datum

Stockholm den 12-13 oktober  2015, dag 1 på Akademikerförbundet SSRs kansli därefter kryssning Stockholm- Mariehamn, sista anmälningsdag 25 september  2015.

Innehåll

LAS – LOA.

Fackliga rollen/MBL /samverkan.

Lagen om facklig förtroendeman/LFF.

Arbetsskyldighetens gränser.

Utvecklingsavtal/Samverkansavtal.

Förhandlingsspel/förhandlingsteknik.

Grupparbeten - vi tillämpar lagstiftning och praxis utifrån situationer ur verkligheten.

Tider och fullständigt program får du med bekräftelsen.

Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader. Singelhytter är bokat för alla medverkande. Resor ersätts i efterskott, tåg 2:a klass eller billigare färdsätt.

Vid för många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från alla myndigheter/orter garanteras.

Bekräftelse skickas ut c:a 3 veckor innan kursstart.

Välkommen!

Lena Dimitriadou

  • Datum och tid: 12 October 2015 kl. 09:00
  • Plats: Stockholm, Mariedalsvägen 4