Baskurs för fackliga förtroendemän inom statlig sektor

Baskurs för fackliga förtroendemän inom SACO-S/, Kriminalvården, SiS, IVO, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Myndigheten för delaktighet och Nordens välfärdcenter 1-2 november i Stockholm med kryssning.

Du ska vara anmäld hos arbetsgivaren som facklig förtroendeman (jml  FML) och inte gått kursen tidigare. Traktamente utgår ej. Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts.

Kursort och datum

Stockholm den 1-2 november  2016, dag 1 på Akademikerförbundet SSRs kansli därefter kryssning Stockholm- Mariehamn, sista anmälningsdag 3 oktober  2016. Anmälan mailas till lena.dimitriadou@akademssr.se. Glöm ej att anmäla eventuella allergier i din anmälan.

Innehåll

LAS – LOA.

Fackliga rollen/MBL /samverkan.

Lagen om facklig förtroendeman/LFF.

Arbetsskyldighetens gränser.

Utvecklingsavtal/Samverkansavtal.

Förhandlingsspel/förhandlingsteknik.

Grupparbeten - vi tillämpar lagstiftning och praxis utifrån situationer ur verkligheten.

Tider och fullständigt program får du med bekräftelsen.

Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader. Singelhytter är bokat för alla medverkande. Resor ersätts i efterskott, tåg 2:a klass eller billigare färdsätt.

Vid för många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från alla myndigheter/orter garanteras.

Bekräftelse skickas ut c:a 3 veckor innan kursstart.

Välkommen!

Lena Dimitriadou

  • Datum och tid: 1 November 2016 kl. 09:30
  • Plats: Stockholm