Baskurs för förtroendevalda i Göteborg, Halland, Väst, Södra/mellersta Älvsborg, nordvästra Götaland, Skaraborg, Örebro samt Västmanland.

Tid: 2015-03-18 09:30 – 2015-03-19 17:00

Datum och plats

18-19 mars  2015, Scandic Hotel Billingen, Trädgårdsgatan 10 i Skövde.

 Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml LFF). Använd bifogat program. Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader inkl. middag dag 1. Traktamenten utgår ej.

 Anmälan

Anmäl dig senast 18 februari 2015

OBS! Ange också om du vill delta  i middagen dag 1 samt om du är i behov av övernattning (enkelrum).  Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras. Bekräftelse skickas ut c:a 4 veckor innan kursstart.

 Välkommen!                                                                                          

Akademikerförbundet SSR – Jessica Blomström

  • Datum och tid: 18 March 2015 kl. 09:30
  • Plats: Scandic Hotel Billingen, Skövde