Baskurs för förtroendevalda i Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Värmland, Västerbotten samt Norrbotten.

Tid: 2015-04-15 09:30 – 2015-04-16 16:00

Datum och plats

15-16 april 2015, Park Inn Radisson Solna, Hotellgatan 11 i Solna.

 Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som    facklig förtroendeman (jml LFF). Använd bifogat program. Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader inkl. middag dag 1. Traktamenten utgår ej.

 Anmälan

Anmäl dig senast 20 mars 2015.

 OBS! Ange också om du vill deltaga i middagen dag 1 samt om du är i behov av övernattning (enkelrum).

 Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras. Bekräftelse skickas ut c:a 4 veckor innan kursstart.

 Välkommen!

Akademikerförbundet SSR

Lena Dimitriadou

  • Datum och tid: 15 April 2015 kl. 09:30
  • Plats: 15-16 april 2015, Park Inn Radisson Solna, Hotellgatan 11 i Solna.