Bättre avtal för vård och omsorg

Akademikerförbunden skrev under det nya kollektivavtalet med Arbetsgivaralliansen den 11 maj. Det treåriga kollektivavtalet som Akademikerförbunden har förhandlat fram innebär bland annat en tydligare löneprocess, vissa löneökningar och möjlighet till fler semesterdagar.

Löneökning motsvarande 6,7 procent

Det nya löneavtalet tydliggör löneprocessen. Avtalet innehåller även löneökningar de kommande tre åren och dessa är en pott om minst 2,2 procent första året, 2,2 procent andra året och det tredje och sista avtalsåret ligger potten om minst 2,3 procent. Sammanlagt alltså en löneökning motsvarande 6,7 procent. Det här innebär alltså 0,2 procent högre än vad normerande avtal inom industrin har förhandlat fram vilket vi ser som positivt. 

Avtalstiden är förlängd med en månad till den sista april år 2020 för att ligga i fas med andra förbund i samband med kommande avtalsrörelse. Lönerevisionsdatumet är dock inte ändrat utan ligger kvar på 1 april under alla år. Utöver det så kommer taket för ob-ersättningen att öka med totalt 6,5 procent under de kommande tre åren i samband med lönerevision.

Lättare för nyanställda föräldrar

På villkorssidan är förbättringarna bland annat en sänkt kvalificeringstid för föräldralön. Nu räcker det med att man varit anställd i sex månader istället för 12 för att kvalificera sig för föräldralön hos arbetsgivaren. 

Förbättringar vid olika sorters ledigheter

Det finns nu även en möjlighet att teckna individuell överenskommelse om fler semesterdagar än vad kollektivavtalet anger. 
Vi ser även vissa förbättrade skrivningar om ledighet vid nära anhörigs hastigt påkomna sjukdom eller bortgång samt att arbetsgivaren bör upprätta riktlinjer om ledighet. 

Uppföljning om arbetsgivarnas förhållningssätt

De centrala parterna som har tecknat kollektivavtalet har tillsatt arbetsgrupper för att bland annat arbeta för att följa upp implementering och användning av det nya löneavtalet. Parterna kommer gemensamt följa upp hur arbetsgivarna förhåller sig till organisatorisk och social arbetsmiljö och hur det fungerar att balansera arbetsliv med privatliv kopplat till arbetstid. Det är även tillsatt en arbetsgrupp som kommer att utreda OB-takets vara eller icke vara.

Det treåriga kollektivavtalet för vård och omsorg i korthet:

 • Avtalet kommer att gälla 1 april 2017 till 30 april 2020
 • Nytt löneavtal som tydliggör löneprocessen
 • Löneökningar om minst 6,7 procent
 • Sänkt kvalificeringstid för föräldralön
 • Möjlighet till individuell överenskommelse om fler semesterdagar
 • Taket för ob-ersättningen kommer att öka med totalt 6,5 procent

Akademikerförbunden har i förhandlingarna med arbetsgivaralliansen representerats av Niklas Pettersson från Akademikerförbundet SSR och Leif Pilevång från Psykologförbundet.

Akademikerförbunden består av följande fackförbund:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • DIK
 • Fysioterapeuterna
 • Jusek
 • Naturvetarna
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund