Bättre a-kassa avlastar socialtjänsten

Höjt tak i a-kassan är ett mycket välkommet besked. En bättre a-kassa kan ge socialtjänsten en nödvändig avlastning. Det är också på tiden att a-kassan åter blir en omställningsförsäkring, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers i en kommentar till regeringens vårbudget.

Ersättningen i arbetslöshetsersättningen har urholkats under lång tid. Endast var tionde arbetslös får idag en ersättning som täcker 80 procent av den tidigare inkomsten och många tvingas söka försörjningsstöd av det enda skälet att de är arbetslösa. En genomgång av Akademikerförbundet SSR har visat att hälften av alla med försörjningsstöd 2013 var arbetslösa.

– Det har dröjt alldeles för länge, men självklart är vi glada över att ersättningarna i a-kassan nu äntligen ska höjas. Förhoppningsvis betyder det att resurser frigörs inom socialtjänsten som tvingas dra ett tungt lass på grund av urholkade trygghetssystem. Vi saknar dock fortfarande regelförändringar som gör att fler omfattas av a-kassan, säger Heike Erkers.

Ett annat positivt besked i vårbudgeten är att underhållsstödet ökar med 300 kronor per barn och månad.

– Det är en träffsäker och effektiv välfärdssatsning. I praktiken handlar det ofta om mammafattigdom, som också drabbar barnen. Varje krona som går till ensamstående föräldrar i en utsatt ekonomisk situation används till konsumtion och bidrar inte bara till ökad välfärd utan också till den ekonomiska utvecklingen, säger Heike Erkers.

Det är också välkommet att stödet till elevhälsan ska höjas med 200 miljoner kronor från och med 2016. Idag tvingas 75 procent av skolkuratorerna välja bort förebyggande arbete eftersom det inte hinns med, enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR.

– Det är av största vikt att stärka elevhälsan i en tid när den psykiska ohälsan ökar bland unga, en mycket oroande utveckling. Skolkuratorerna måste bli fler, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar också att regeringen föreslår bättre regler för svenskundervisning för nyanlända. Kommunerna ska kunna få ersättning för sfi för personer som har fått uppehållstillstånd, men fortfarande bor på Migrationsverkets anläggningsboende.

– Det är ett steg i rätt riktning, men vi vill helst se en genomgripande reform som innebär att nyanlända får svenskundervisning redan dag ett, säger Heike Erkers.

En stor besvikelse däremot är att vårbudgeten inte innehåller några som helst besked om satsningar på socialtjänsten.

– Socialtjänsten är i kris i många kommuner med orimligt hög arbetsbelastning och en närmast extrem personalomsättning. Det är inte bara upp till kommunpolitikerna att agera, regeringen som har det nationella ansvaret måste också dra sitt strå till stacken, säger Heike Erkers.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR: 0706-22 39 78
Cecilia Axelsson, pressekreterare: 070-690 44 23