Bättre migration – en överlevnadsfråga för landet

Utmaningar och brister, men också engagemang, vilja och möjligheter. Det krävs ett nytt system för att dagens migration ska gagna både nyanlända och det svenska samhället. En månghövdad och kunnig panel diskuterade på fredagen framtidens migration.

Deltog i panelen gjorde Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, Patricia Kempff, chef för samhällsengagemang på Swedbank, Lena Micko, SKL:s ordförande, Hanif Bali (M), riksdagsledamot, och Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers. Debatten leddes av förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge.

Ylva Johansson sade att hon var förvånad över att Sverige saknar ett fungerande system för migration, vilket är en stor utmaning. Migrationen i dag vilar till stor del på eldsjälar och privat engagemang. 

– Vi måste börja behandla nyanlända olika eftersom man har helt olika förutsättningar. Att se till folks yrkeskompetens och inte deras ursprung är ett viktigt steg på vägen. Och vi måste se till det som fungerar, såväl kommunalt som inom civilsamhället, och göra det till en del av systemet istället för tillfälliga projekt, sade Ylva Johansson. 

Ylva Johansson fick medhåll av Elisabeth Dahlin, som lyfte fram civilsamhället, idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen som några av de krafter som hjälpt många barn och ungdomar att hitta en plats i det svenska samhället.

– Det behövs en bra individanpassad introduktion för både barn och vuxna. Civilsamhället i samarbete med kommunala initiativ. Man måste tänka individ istället för kollektiv, sade hon. 

Också Lena Micko tryckte på lokala lösningar och individuella initiativ. 

– Det finns en massa brister, men utgår man ifrån den gemensamma viljan kan man komma långt. Utbildningsfrågorna är av stor vikt, och att ta tillvara på den bakgrund folk har så att man hamnar rätt, sade Lena Micko. 

Både Lena Micko och Hanif Bali lyfte frågan om bostadsbristen. Omkring 85 procent av nyanlända ordnar med eget boende med vänner och familjer, vilket ofta leder till extrem trångboddhet. Hanif Bali sade att han hoppades på att Sverige, liksom San Francisco, ska bli bättre på att ta tillvara på mångfalden, för att bättre främja utvecklingen i landet. 

– Tolerans, öppenhet och mångfald är extremt viktigt. Du kan bara vara kreativ om du får vara dig själv, sade Hanif Bali. 

Hanif Bali påpekade att i dag är det intellektuellt kapital som är vårt främsta produktionsmedel och inte muskelkraft och megawatt, vilket förändrar arbetsmarknaden. Det råder en påtaglig arbetskraftsbrist i Sverige, men i våra nyanlända akademiker finns en stor potential som vi måste bli bättre på att ta tillvara på. 

– Och jag är stolt över att vara orförande för det intellektuella kapitalet, svarade Heike Erkers. 

Den stora utmaningen är värderingarna i samhället, fortsatte hon. Förbundet äger inte de politiska besluten, men facket kan vara med och driva på debatten och komma med konstruktiva idéer för framtiden.