Bättre samarbete krävs för att klara ökning av ensamkommane barn

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson skickar ut ett nödrop för att klara den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn, skriver TT. Han beskriver situationen som extraordinär och anser att samarbetet mellan berörda myndigheter och kommunerna måste bli bättre.

- Vi måste lösa uppgiften, och om vi alla gör så gott vi kan tillsammans så kan vi klara det här. En extraordinär situation kräver extraordinära lösningar. Det är krig i länderna som barnen kommer ifrån, säger Anders Danielsson till TT i en text som publicerats av bland andra Skaraborgsbygden.

Trycket på de så kallade ankomstkommunerna har ökat starkt den senaste tiden. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Ankomstkommunen ansvarar för att att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ta över ansvaret.

Nära hälften av de de ensamkommande barnen och ungdomarna kommer för tillfället till Malmö som första kommun. Igår rapporterade Sveriges Radio om det hårda trycket i Malmö. Överbelagda boenden, många nya boenden med oerfaren personal och en skenande övertid leder till oacceptabelt stora risker för både personal och barn, varnade Katrin Skatt Gåvertsson, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö.

Den politiska ledningen i Malmö stad anser att det behövs fler ankomstkommuner som tar emot och slussar vidare de ensamkommande barnen och ungdomarna, skriver Helsingborgs Dagblad. Kommunen kräver också att Migrationsverkets  handläggning av ärendena ska gå snabbare.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson anser att Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, kommunerna, Socialstyrelsen, Skolverket, barnombudsmannen och länsstyrelserna tillsammans ska sätta sig ner och fundera kreativt på hur de kan hjälpas åt för att ta emot alla barn, skriver TT.