Bättre tjänstepension i kollektivavtal för anställda i kommun och region

OFR - Offentliganställdas förhandlingsråd där Akademikerförbundet SSR ingår, har i dag tillsammans med AkademikerAlliansen och Kommunal överlämnat likalydande förhandlingsframställningar till arbetsgivarorganisationerna SKL - Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona, om en förbättrad kollektivavtalad tjänstepension.

Akademikerförbundet SSR och övriga fackliga parter inom kommun och region och hos arbetsgivare anslutna till Sobona, vill att de anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och ser ett stort behov av en förbättrad tjänstepension. OFR - Offentliganställdas förhandlingsråd där Akademikerförbundet SSR ingår, har därför tillsammans med de andra fackliga parterna, överlämnat en förhandlingsframställan till arbetsgivarorganisationerna SKL - Sveriges kommuner och landsting och Sobona. Vi yrkar en bättre kollektivavtalad tjänstepension från och med år 2020.