Behandling av psykisk ohälsa

Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen till seminarium där ämnet är "Behandling av psykisk ohälsa"

Det är väl känt att psykisk ohälsa ökat starkt de senaste åren. 35–40 procent som söker inom primärvården har symtom som relateras till psykisk ohälsa. Trots det är hälso- och sjukvården mest inriktad på somatisk vård och bemanningen speglar långt ifrån behoven av psykosocial kompetens.

Under seminariet får du höra professor Agneta Öjehagen tala om de psykosociala insatserna inom vården. Du kommer också få möjligheter att lyfta dina frågor om situationen inom vården till bland annat nya nämndordförande Linnéa Stenklyft.

Föreläsare                                                                                

Agneta Öjehagen, professor i psykosocial forskning på Lunds universitet, talar om effekter psykosociala insatser inom vården har för personer som lider av psykisk ohälsa.

Panel

Linnéa Stenlklyft, ordförande folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Titti Fränkel, utvecklingschef Akademikerförbundet SSR

Lokalfacklig ordförande Helen Jonsson Akademikerförbundet SSR

Anmäl dig senast 5 april till julia.walbrink@akademssr.se

Ta gärna med en kollega som inte är medlem

Välkommen!

  • Datum och tid: 9 April 2015 kl. 13:00
  • Plats: Hotell Elite Knaust, Storgatan 13, Sundsvall