Behörighetskrav för handläggning av social barnavård

Sista ordet är inte sagt i behörighetsfrågan. Förbundet fortsätter trycka på för att erfarna socialsekreterare med annan högskoleutbildningar än socionom, också ska ges full behörighet.

Med anledning av SKL:s utspel för att kringgå behörighetskraven för dem som arbetar med social barnavård och den kritik Akademikerförbundet SSR riktat mot SKL, finns anledning att påminna om vad förbundet gör för att socialsekreterare med lång erfarenhet av yrket, men med annan relevant högskoleutbildning än socionom, ska ges full behörighet.

Den 1 juli 2014 infördes behörighetskraven för handläggning av social barnavård (SOSF 2014:7). Förbundet välkomnade beslutet men kritiserade samtidigt att övergångsbestämmelser saknades för dem med lång erfarenhet av yrket och med annan relevant högskoleutbildning. Vi har vid upprepade tillfällen lyft frågan med Socialdepartementet, ansvarig minister, SKL och Socialstyrelsen. Vi bedömer inte att sista ordet är sagt utan fortsätter driva frågan.