Behövs fler "enkla jobb"?

Hur ska fler av de som kommit till Sverige komma i jobb? I veckans Fackets bild löser Ursula och Simon en av finansministerns tre stora samhällsutmaningar. 

I debatten hörs ofta rop om fler ”enkla jobb”, men Simon och Ursula menar att det inte är lösningen. Tvärtom behöver vi fler som har svårare jobb! Idag sitter många med akademisk utbildning på jobb där det inte behövs, samtidigt som de skulle kunna arbeta inom bristyrken som ekonom, socialsekreterare, lärare eller läkare.

Enligt reglerna får inte Arbetsförmedlingen hjälpa denna grupp vilket är en av flera flaskhalsar. Om vi fixade den skulle vi inte bara minska bristen – massor med ”enkla” jobb skulle bli lediga.