Bemanningsanställda drabbas oftare av olyckor

Bemanningsanställda drabbas dubbelt så ofta av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Nu ska Arbetsmiljöverket granska branschen.

Bemanningsbranschen fortsätter att växa och förra året sysselsatte den över 67 000 personer i Sverige. Samtidigt visar statistik från Arbetsmiljöverket att arbetsolyckor inom branschen ökar och att det är dubbelt så stor risk att drabbas av en olycka som bemanningsanställd, jämfört med andra anställda.

Fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och handverktyg är vanligast. Bland kvinnor handlar anmälningarna oftast om fall- och belastningsskador.

Under hösten kommer Arbetsmiljöverket därför att inspektera 400 arbetsställen varav 100 inspektioner görs på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag inom olika branscher.

– Vi kommer i första hand att titta på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet med inriktning på bland annat arbetsgivares introduktionsansvar, säger Heli Aarnipuro vid Arbetsmiljöverket.

Precis som alla andra anställda omfattas bemanningsanställda av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt lagen har arbetsgivare i bemanningsföretag och kundföretag som hyr in personal delat ansvar för personalens arbetsmiljö. Men i den senaste tillsynen som Arbetsmiljöverket gjorde av branschen framkom det att det förebyggande arbetet ofta faller mellan stolarna. Personalen får dessutom ofta bristfällig eller ingen introduktion alls i arbetet.

– Inhyrd personal har många gånger de tyngsta arbetsuppgifterna. De är också ofta på nya arbetsplatser och behöver en säker start för att kunna utföra sina arbetsuppgifter riskfritt. Då är en grundläggande introduktion mycket viktigt.

Läs mer:
Vem får platsa i startelvan?
Fler blir sjuka av jobbet
Från sjuk till frisk: Chefen tog stressen på allvar