Berätta om ditt arbete!

Vill du vara en av dem som nästa år berättar om ditt arbete vid IFSW European Conference 2017 i Reykjavik? Nu är det dags att skicka in ditt abstract för att ha möjlighet att bli antagen.

Under förra året berättade ett tiotal av förbundets medlemmar om sitt arbete vid internationella konferenser. Vid världskonferensen i Seoul kommer ytterligare tre att berätta om hur de arbetar för kollegor från hela världen. Är du sugen på att göra detsamma?

Idag öppnar anmälan av abstracts till nästa europeiska konferens om socialt arbete som hålls i Reykjavik 28–30 maj nästa år. Konferensen ordnas av den europeiska delen av Internationella Socialarbetarfederationan – IFSW och den isländska socialarbetarorganisationen Félagsrádgjafafélag Íslands. Temat är Marginalization & social work in a changing society.

Marginaliserade grupper

Arrangörerna hoppas att konferensen kommer att uppmuntra socialarbetare från hela Europa att diskutera hur socialt arbete med nya marginaliserade grupper utvecklas. Underteman kommer att handla om socialt arbete, psykisk hälsa, mänskliga rättigheter, familjer, förebyggande arbete, skola, äldre, funktionsnedsatta, missbruk, hemlöshet, migranter samt katastrofer. Kort sagt vad än du som socialarbetare arbetar med så kommer du kunna dela med dig av dina erfarenheter och lära av andras!

Hittills är det främst medlemmar som arbetar som kuratorer inom hälso- och sjukvården som skickat in och fått abstracts antagna. Värdlandet Island är ett intressant exempel på hur offentliga satsningar blev vägen ut ur finanskrisen och på hur man inom den psykiatriska tvångsvården hanterar utåtagerande personer på andra sätt än genom bältesspänning.

Anmäl ditt intresse

För att anmäla ditt intresse för att delta mailar du ett abstract på engelska eller svenska till josefine.johansson@akademssr.se där du med max 200 ord beskriver syftet med din presentation, hur den knyter an till konferensens tema och hur du skulle vilja organisera den. Du måste också ange om du vill ha en workshop på 60 minuter, en kortare presentation på 15 minuter med 5 min för diskussion eller en posterpresentation. Sista dag för att skicka in abstract är den 27 maj.

För att få mer inspiration kan du läsa om Mahmoud Azzam som ska berätta om unga i Rosengårds sociala kapital på Världskonferensen i Seoul och min tidigare blogg om de medlemmar som deltog på konferensen Mod i socialt arbete i Helsingfors förra året.