Berätta om ditt arbete för kollegor från hela världen

27-30 juni 2016 hålls nästa världskonferens i socialt arbete i Seoul, Sydkorea. Där möts socialarbetare, forskare och socialpolitiskt intresserade från hela världen.

Världskonferensen Social Work and Social Development 2016 kommer att hållas under temat "Promoting the Dignity and Worth of the People". De tre världsfederationerna IFSW, IASSW och ICSW är medarrangörer och konferensen beräknas locka 3000 deltagare från hela världen. Tyvärr är de flesta som presenterar sitt arbete på internationella konferenser forskare. Det finns därför ett stort behov av förslag på presentationer från alla som arbetar i praktiskt socialt arbete.

Hur skriver man ett abstract?

Först måste du bestämma om du vill hålla en längre (60-90 min) eller kortare presentation (har tidigare varit 10 min). Sen registrerar du dig på konferensens hemsida och formulerar på 300 ord vad du vill berätta om. Här ska du beskriva bakgrund, hur du arbetat, vad arbetet fått för resultat och betydelse för det sociala arbetet i stort. Du får gärna höra av dig till Josefine.Johansson@akademssr.se om du vill bolla idéer. De som blir antagna har sedan möjlighet att ansöka om stipendier till exempel från Nordiska Socionomförbunds SamarbetsKommitté (NSSK). Sista dag för att skicka in ett abstract är 30 september.