Berätta om ditt arbete på barnrättsdagarna 2016

Barnrättsdagarna tar senast den 30 oktober emot ansökningar om att hålla föredrag på nästa års dagar i Örebro. Temat kommer att vara barnkonventionen som lag i praktiken.

Barnrättsdagarna 2016 ska konkretisera möjligheter och utmaningar i samhället - från den nationella nivån till yrkesverksamma och det enskilda barnet. Ansökningen kan gälla ett föredrag eller en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring? Ditt inskickade bidrag ska relatera till barnkonventionen och om möjligt till aktuell lagstiftning. Du behöver sammanfatta ditt ämne på ca 2500 tecken eller en A4 och ange om du vill hålla en föreläsning eller ett dialogseminarium. Glöm inte att ange namn, organsiation, epostadress och telefonnummer. Skicka ansökan till susanne.bjork@allmannabarnhuset.se