Besked från Arbetsdomstolen analyseras

I dag lämnade Arbetsdomstolen beslut om Almegas fredspliktsinvändning.

Beslutet analyseras nu av Unionen och Sveriges Ingenjörer. Akademikerförbundet SSR som varslat om sympatiåtgärder avvaktar de båda förbundens analys och fortsatta agerande.

Läs hela domen på Arbetsdomstolens hemsida. Följ utvecklingen på vår hemsida och på Sveriges Ingenjörers hemsida.