Betalningsfria månader för personer som genomgår skuldsanering

Överskuldsättning är ett växande problem i samhället och regeringen jobbar med att få fram nya strategier för att möta problemet. Som del av en ny strategi vill regeringen nu införa två betalningsfria månader per år för personer som genomgår skuldsanering.

De som genomgår skuldsanering lever under en lång period på existensminimum. De nu planerade betalningsfria månaderna – juni och december – har som syfte att hjälpa fler personer klara av en skuldsaneringsperiod. Personer som genomgår skuldsanering lever under väldigt pressad ekonomi. Vi vet att cirka 40 procent av de personer som genomgår skuldsanering har barn och för dessa familjer är det svårt att exempelvis kunna fira jul. Denna lättnad kommer då även se till barns rätt och behov.

Det är även viktigt sett ur samhällsekonomiskt perspektiv att hjälpa personer bli skuldfria, för att de då kommer att ha större möjlighet att bidra till ekonomin i sin helhet.

Vidare vill regeringen att budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska bli tydligare med betoning på kommunernas ansvar att erbjuda stöd till skuldsatta personer. Förhoppningen är att de nya reglerna skall gälla från och med november 2016.

Mer information om planen finns att läsa på regeringens hemsida.