Bistånd till de drabbade i Syrien

De svenska PSI-förbunden, där Akademikerförbundet SSR ingår, bidrar med 110 000 kronor till FN:s livsmedelsprogram i Syrien.

De svenska PSI-förbunden – Akademikerförbundet SSR, Kommunal, SEKO, ST, Transport, Vision och Vårdförbundet – har tillsammans beslutat att bidra med 110 000 kronor till Svenska FN-förbundets katastrofinsamling till FN:s livsmedelsprogram. Pengarna går till matbistånd till de drabbade i Syrien.

– Det är ett angeläget stöd till människor som på flykt i ett område som är så hårt drabbat av det krig som pågår, säger Maria Östberg-Svanelind, Akademikerförbundet SSR:s internationella sekreterare med ansvar för förbundets internationella fackliga arbete och Solidaritetsfonden. 

PSI, Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, är en officiell icke-statlig organisation för den offentliga sektorn inom ILO och är ackrediterad hos flera FN-organ som UNESCO, ECOSOC och UNCTAD. Beslutet om att bidra till livsmedelsprogrammet fattades vid en gemensam europeisk konferens om migration i Stockholm den 5-6 mars.  Flera miljoner människor är på flykt undan inbördeskrigets fasor sedan 2011 och beroendet av internationella humanitära insatser är enormt.

Beslutet om att bidra till livsmedelsprogrammet fattades vid en gemensam europeisk konferens om migration i Stockholm den 5-6 mars.  Flera miljoner människor är på flykt undan inbördeskrigets fasor sedan 2011 och beroendet av internationella humanitära insatser är enormt.