Biståndshandläggarna: ”Det är kaos dagligen”

Nio av tio biståndshandläggare har så hög arbetsbelastning att det är svårt att hinna med arbetsuppgifterna. Stress och hög personalomsättning blir resultatet.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög för biståndshandläggare inom äldreomsorgen. I en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR svarar nära nio av tio att trycket är så hög att man knappt hinner med sina arbetsuppgifter, något som leder till både stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Många tycker dessutom att arbetsbelastningen har ökat det senaste året.

Nära hälften upplever minst någon gång per vecka att de inte kan arbeta på ett professionellt sätt. Tidspressen gör att det personliga mötet får prioriteras bort till förmån för telefonmöten, att man inte hinner reflektera och att man tar till nödlösningar så att rättssäkerheten blir lidande, enligt några av kommentarerna i undersökningen.

För att kvaliteten i bedömningarna ska bli bättre behöver ärendena per biståndshandläggare minska, anser sex av tio. Lika många tycker att personalomsättningen är för hög, vilket bidrar till den höga arbetsbelastningen. I undersökningen vittnar flera biståndshandläggare om att den ständiga tillströmningen av oerfarna som behöver introduktion och handledning tar tid från de egna ärendena. På frågan om hur den höga omsättningen bland biståndshandläggarna påverkar en är ett par av svaren: ”Jag har svårt att sova en hel natt. Jag tänker på jobbet på min lediga tid.” och ”Det är kaos dagligen. Många mår dåligt.”

Under de två senaste åren har sex av tio någon gång allvarligt funderat på att sluta som biståndshandläggare. Bland dem som inte har tillgång till extern handledning eller administrativt stöd är det ännu fler, 75 procent, som uppger att de funderat på att lämna yrket. Högre lön, möjlighet att ägna mer tid med klienterna och bättre möjligheter att utvecklas i yrket är sådant som skulle kunna få många att sluta tänka i de banorna.

Om rapporten:
Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört en kartläggning av arbetssituationen för biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Totalt omfattar undersökningen 265 intervjuer. Svarsfrekvensen är 33 procent. 

Text: Karin Persson

Mer om arbetsmiljö:
Nytt etikråd lotsar dig rätt

Vem får platsa i startelvan?

Från sjuk till frisk: Chefen tog stressen på allvar