Bli en del av ett chefsnätverk!

Är du chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar? Gå då med i vårt chefsnätverk!

Nu startar vi upp chefsnätverk på följande orter: Skövde, Gävle, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Malmö och Luleå. Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar bestående av:

• När och var nätverket ska träffas
• Ämne för första träffen
• Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
• Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap. Klicka här för att anmäla dig!

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Arrangörer är Akademikerförbundet SSR, Jusek, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, och Sveriges Ingenjörer.

Tid och datum: Tisdagen den 6 mars. Uppstarten är kl. 17.00-19.00, med registrering från kl. 16.30. Förtäring ingår.
Plats: Scandic Billigen, Trädgårdsvägen 10, Skövde
Anmälan: Anmäl dig här senast den 25 februari.

Du får besked om du fått plats eller ej fyra veckor före uppstart.

Har du några funderingar kan du kontakta Julia Wålbrink, julia.walbrink@akademssr.se

Välkommen med din anmälan!