Bli en del av ett chefsnätverk

Saknar du någon att bolla tankar och idéer med som rör din chefs-och ledarskapsroll? Då kan våra chefsnätverk vara rätt forum för dig.

Under våren 2018 kommer Svensk Chefsförening i samarbete med andra Saco-förbund att starta upp ett chefsnätverk på följande orter: 

Skövde, 6 mars
Gävle, 8 mars
Göteborg, 15 mars 
Stockholm, 19 mars 
Karlstad, 21 mars
Malmö, 22 mars och 23 mars
Luleå, 10 april

Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen.  Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar: 

- När och var nätverket ska träffas

- Ämne för första träffen

- Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff

- Hur ska nätverket fungera - konfidentialitet etc. 

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap. 

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna. Det blir tio uppstarter på sju orter, och tiden för dessa är 07:30 - 09:30 med registrering från 07:00 samt 17:00 - 19:00 med registrering från 16:30. Förtäring ingår. 

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig via Svensk Chefsförenings kalendarium. Om din ort inte finns publicerad, har anmälan inte öppnat ännu.

Arrangörer

Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Jusek, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer