Bli mentor åt en nyanländ akademiker

I år fortsätter Akademikerförbundet SSR och Kompetensföretagen ett spännande samarbete med den ideella organisationen Nema Problema. Syftet med projektet är att, genom mentorprogram, hjälpa nyanlända att ta steget in på den svenska arbetsmarknaden. Vill du engagera dig ideellt? Bli mentor i mentorprogrammet som startar den 19:e april!

Den nyanlända adepten som du matchas med kommer att ha akademisk bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området. I programmet kommer exempelvis ekonomer, jurister, socionomer, samhällsvetare, beteendevetare och personalvetare matchas med mentorer med liknande erfarenhet. Du som läser detta kan göra en insats i projektet genom att agera dig som mentor åt en nyanländ akademiker.

Vem kan vara mentor?

Du som:

  • Har erfarenhet av arbete och/eller utbildning i Sverige

  • Är motiverad och intresserad av att träffa och stötta en person som är ny i Sverige

  • Kan träffa din adept på eftermiddagar, kvällar eller helger

  • Bor i Stockholms län

  • Talar svenska och/eller engelska

Som mentor förväntas du:

  • Träffa din adept en gång i månaden

  • Delta på uppstartsträff och avslutningsträff

  • Svara på mail och inbjudningar från Nema Problema

Mentorer brukar lägga ungefär 2-4 timmar per månad på att hjälpa sin adept.

Anmäl dig gärna via den här länken eller läs mer på Nema Problemas hemsida!

Ta chansen att engagera dig!