Bokmässan 2016: Skolframgång för nyanlända

Liksom tidigare år följer Socionomen Skolspåret. Vad krävs för en fungerande klass och i förlängningen ett fungerande samhälle?

Att följa Skolspåret är som att läsa en facklitterär bok. Innehållet i seminarierna bygger en berättelse som ger en övergripande bild av vilka psykosociala frågor skolan för tillfället brottas med. Besökarna får möjlighet att på egen hand reflektera kring problemen. Socionomen följer Skolspåret varje år och får på så sätt en god bild av hur debatten om skolan förändras.  

Nyanländas skolsituation är ett av de ämnen som besökarna kan fördjupa sig i under årets Bokmässa. Hur integrerar vi de nyanlända i skolarbetet och i skolmiljön? Ove Sernhede, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, poängterar att vi måste återupprätta en skola för alla och motverka polarisering och uppdelning av elever. Ett viktigt redskap i arbetet med detta är att åter igen föra in diskussionen om fördelningspolitik på den politiska agendan.

I nästa nummer av Socionomen kan du följa debatten om nyanländas skolsituation.