Bra att alla kommuner ska ta emot nyanlända

Vi har ett gemensamt ansvar för att välkomna och bereda plats för människor som flyr från krig, konflikter och katastrofer. Det anser Akademikerförbundet SSR och säger ja till regeringens förslag att alla kommuner ska vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända.

Förslaget som presenteras i en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet innebär att en ny lag införs. I lagen slås det fast att samtliga kommuner måste kunna ta emot nyanlända flyktingar för bosättning.

Kommunerna ska vara skyldiga att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Bosättningskommunen har sedan ansvaret för skola, förskola och annan service.

I sitt remissvar säger Akademikerförbundet SSR ja till förslaget och poängterar att förbundet har tagit ställning för en generös och välkomnande flyktingpolitik.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2016. Det är det absolut senast möjliga datumet, anser förbundet, "med tanke på det akuta och överbelastade läge vi har i migrationssystemet".

Läs hela remissvaret här.