Bra chef och arbetsgrupp får socialsekreterare att stanna

Arbetsvillkoren för socialsekreterare i Stockholm har försämrats mellan 2003 och 2014, det visar en ny rapport. Trygga ledare och en sammansvetsad arbetsgrupp är viktigt för att personalen ska trivas.

I dag släpps rapporten Socialsekreterares arbetsvillkor – vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? av Pia Tham, universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Under 2014 deltog 349 socialsekreterare som jobbar med utredningar av barn och unga i Stockholms län i en enkätundersökning. Rapporten är en uppföljning av en liknande studie från 2003.

I den tidigare undersökningen visade Pia Tham att socialsekreterare som jobbar med barn och unga har tuffare villkor än andra högutbildade personer inom offentlig sektor, som till exempel sjuksköterskor, läkare och förskollärare. När hon nu jämförde socialsekreterarnas situation 2014 med 2003 hade arbetskraven och rollkonflikterna ökat och personalen hade mindre möjligheter att påverka viktiga beslut i sitt arbete.

– Försämringen var störst hos dem som var nya i yrket och hos dem som jobbade i något av de tre socioekonomiskt mest utsatta områdena, där hade arbetskraven ökat mer och möjligheten att få stöd från arbetsledningen minskat. Personalens psykiska hälsa var också sämre jämfört med 2003, säger Pia Tham.

Rapporten visar också att mer av socialsekreterarnas arbetstid under 2014 gick till utredningar och dokumentation jämfört med 2003.

– I den första studien var det drygt 80 procent som, förutom utredningar, också arbetade med råd och stöd, men 2014 gjorde bara en fjärdedel det. Samma tendenser fanns också för de som jobbade med behandling och förebyggande arbete. Socialsekreterarna fastande mer i administrativt arbete och ägnade mindre tid åt kontakt med klienter.

För att se vad som får socialsekreterare att trivas och stanna kvar på jobbet intervjuade Pia Tham de sex arbetsgrupper som var mest nöjda med sina arbetsvillkor. Den känslan skapades framför allt arbetsledningen och arbetsgruppen. Särskilt en typ av ledarskap uppskattades, den som var trygg, stabil, fanns på plats och gick att hålla i handen när det blåste.

– Det berodde på att många socialsekreterare kom direkt från socionomutbildningen och hade inte mycket praktisk erfarenhet. En sammansvetsad arbetsgrupp som ställde upp för varandra var också viktigt för att personalen skulle stanna kvar.

En delstudie i rapporten handlar om arbetsledarna, som upplevde många krav från olika håll. De ville jobba med arbetsgruppen på det sätt som socialsekreterarna önskar, men styrningen uppifrån gjorde att de tvingades fokusera på administration och att hålla budget.

Resultaten av rapporten utgör också grunden för ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun som startar i januari. I projektet ska en teamkoordinator avlasta de fem utredargrupperna inom barn och ungdom med administrativa uppgifter. Arbetsledarna får också chefshandledning, arbetsgrupperna ska göra teamstärkande aktiviteter och introduktionen för nya socialsekreterare förstärks med handledning en gång i veckan.

Läs mer om socialsekreterarnas arbetsvillkor

Akademikern Plus: Nu siktar socialtjänsten uppåt

Tibro stärker socialsekreterarna

Därför väljer socialsekreterarna att gå