Brådskande att säkra tillgång till kompetens i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR begär idag i en skrivelse till regeringen att frågorna kring behörighet för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården snarast får en lösning. Socialtjänsten riskerar annars en allvarlig kompetensförlust.

Den 1 juli 2014 infördes nya krav för att arbeta med myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. De nya behörighetsreglerna ställer krav på socionomexamen eller annan högskoleexamen som uppfyller särskilt specificerade krav.

Akademikerförbundet SSR har välkomnat de nya reglerna som ett sätt att ytterligare säkra kvaliteten i socialtjänstens arbete. Arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården är komplext och socionomutbildningen är den utbildning som bäst rustar blivande socialsekreterare för arbetsuppgifterna.

Men förbundet har också, bland annat tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, varit tydligt med att regeringen bör slå fast att de som redan arbetade som socialsekreterare när den nya regleringen om behörighet kom ska anses behöriga med automatik.

Det är också nödvändigt att regeringen tillsammans med högskolorna snabbt utarbetar vägar som underlättar för medarbetare med till exempel beteendevetarutbildning att kunna komplettera sin utbildning för att nå socionomexamen.

– Regeringen måste agera skyndsamt. I den turbulenta situation som råder idag i socialtjänsten på många håll är det av största vikt att snarast få en lösning på plats. I ett läge med rekryteringsproblem och hög personalomsättning kan socialtjänsten inte riskera att mista ytterligare kompetens, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Läs skrivelsen till statsrådet Åsa Regnér här.