Bråttom med konkreta förslag om bättre a-kassa

Det är bra att det råder bred politisk enighet om en bättre och mer välfungerande a-kassa och sjukförsäkring. Nu utgår vi från att regeringen lägger konkreta förslag om det så snart det är möjligt, säger förbundsordförande Heike Erkers i en kommentar till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningens intentioner och bedömningar på en rad punkter, bland annat om arbetslöshetsförsäkringen. Det är ett fall framåt, men goda intentioner räcker inte.

- Vi är besvikna på att man inte har ett konkret förslag om en höjning av taket i a-kassan. Nu måste regeringen snarast lägga förslag om både taknivån, indexering och ändrade regler så att fler kan kvala in för att få a-kassa, säger Heike Erkers.

En upprustning av arbetslöshetsförsäkringen är att största vikt.

- Det är helt avgörande för att den återigen ska vara en välfungerande omställningsförsäkring.  Vi har idag en a-kassa som för många är lägre än försörjningsstöd, säger Heike Erkers.

Bristerna i dagens trygghetssystem leder till att ansvaret i hög grad vältras över på socialtjänsten. Akademikerförbundet SSR har visat att nästan hälften av de som får försörjningsstöd idag behöver det för att de är arbetslösa. 2013 hade dessutom 35 000 personer försörjningsstöd av det enda skälet att de var sjuka.

- Det är systemfel som det är akut att rätta till, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningens bedömning att den bortre parentesen i sjukförsäkringen borde tas bort till förmån för mer individuella bedömningar och åtgärder för en bättre rehabilitering.

- Men också här saknar vi skarpa förslag, säger Heike Erkers.