Bred överenskommelse om strejkrätten visar vägen för politisk lösning

Den överenskommelse om strejkrätten som parterna på arbetsmarknaden har presenterat idag innebär att Stridsåtgärdsutredningen är onödig. Nu utgår vi från att regeringen och riksdagen lyssnar på parterna och lagstiftar om detta förslag som är brett förankrat, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Saco har idag tillsammans med övriga centrala fack- och arbetsgivarorganisationer lagt fram ett förslag som innebär att det inte kommer att vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Förslaget påverkar däremot inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Ingen inskränkning görs i strejkrätten i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

– Det här visar att partssystemet fungerar och kan ta ansvar för spelreglerna på arbetsmarknaden. Det är mycket glädjande att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson idag har välkomnat förslaget och jag hoppas att det samma gäller en bred majoritet av riksdagens partier, säger Heike Erkers.

Bakgrunden är den konflikt som pågått en längre tid i Göteborgs hamn och som lett till att regeringen har tillsatt en utredning som ser över strejkrätten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson klargjorde idag att hon anser att parternas förslag är fullt genomförbart och att det går före andra förslag.

– Förslaget innebär en bra lösning på de problem som finns samtidigt som det inte skapar oro på andra delar av arbetsmarknaden. För oss som förbund inom Saco är det mycket viktigt att det fortfarande kommer att vara möjligt för konkurrerande fackförbund att teckna kollektivavtal för sina medlemmar, säger förhandlingschef Markus Furuberg.