Bred uppgörelse för sänkta sjuktal

Samtliga parter på det kommunala området har tecknat en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Målet är att sänka sjukfrånvaron till en låg och stabil nivå. Avsiktsförklaringen överlämnades idag till sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Överenskommelsen är parternas gemensamma alternativ till regeringens planer på att införa en så kallad hälsoväxling, som innebär att arbetsgivarna får betala 25 procent av kostnaderna för sjukskrivning efter sjukdag 90.

– Vi parter i kommun- och landstingssektorn är övertygade om att vi med gemensamma ansträngningar kan vända utvecklingen så att vår sektor inte bara levererar den verksamhet som utgör kärnan i vår välfärd, utan också ger hållbar hälsa för de som ska utföra arbetet, heter det i avsiktsförklaringen som är undertecknad av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och samtliga fackförbund i kommun- och landstingssektorn, däribland Akademikerförbundet SSR.

I avsiktsförklaringen lovar parterna att genomföra en rad konkreta åtgärder, bland annat att utveckla ett stödpaket riktat till enskilda kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro, stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet och att arbeta fram nya vägar tillbaka från sjukskrivning.

Regeringen uppmanas också att vidta åtgärder som förstärker parternas insatser för att minska sjukfrånvaron, bland annat att stärka rehabiliteringskedjan med en starkare samordnande roll för Försäkringskassan.

Sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare aviserat att förslaget om hälsoväxling ska dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kan komma överens om åtgärder som kan minska sjukfrånvaron.

– Jag är oerhört glad över att vi parter har nått fram till denna breda överenskommelse. Den visar att vi tar vårt ansvar i en fråga som är avgörande såväl för välfärden som för våra medlemmars hälsa. Det är också viktigt att betona att arbetet för ett gott arbetsliv även handlar om att stärka professionerna, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

I ett gemensamt pressmeddelande konstaterar parterna bakom avsiktsförklaringen att nu när dessa förslag finns på plats kan regeringen dra tillbaka sitt förslag om hälsoväxling.