Brist på handlingsutrymme försvårar socialt arbete

Ett snävt budgetfokus försvårar socialt arbete med längre perspektiv. När kvalitet och förmodad effektivitet vägs mot kostnader, vinner den lägsta kostnaden. Erfaren och kompetent personal upplever att de kvävs i sin professionalitet och flyr eller har redan flytt från verksamheterna, skriver Malin Fröjmark, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Stockholm i en debattartikel.

Försörjningsstödet har alltid varit villkorat med tydliga motprestationer från den enskilde. Idag är det svårt att få försörjningsstöd, konstaterar hon. Definitionen av vad som är sociala problem har förskjutits och allt större krav ställs på den enskilda individen. Samtidigt pressas socialtjänsten från flera håll.

"Införandet av New Public Management inom socialtjänsten har lett till att kortsiktiga krav på budgetresultat och en snäv syn på effektivitet har getts företräde framför att låta professionen styra efter kvalitet i verksamheterna, vilket lämnar mindre utrymme till individuella lösningar. Kraven på att minska kostnader genom att exempelvis minska antalet brukare förs ner på enskilda socialsekreterare, vars handlingsutrymme krymper allt mer", skriver Malin Fröjmark i debattartikeln i Dagens Samhälle.

Politikerna har ett ansvar för samhällsdebatten och vilken bild som ges av de människor som behöver samhällets hjälp.

"Genom att återkommande försöka ta poäng med utspel om behov på högre krav, ges intrycket att mycket låga krav ställs i dagsläget. Synen att personer i behov av försörjningsstöd själva kan lösa sin situation bara de utsätts för mer krav cementeras."

Avgörande för ett gott socialt arbete är att socialsekreterare får utrymme att använda sin kompetens. För att uppnå det krävs det att:

* Politikerna återinför den solidariska synen på samhällets skyddsnät där individens behov styr och upphöra att skuldbelägga dem som är i behov av hjälp och stöd.
* Det finns ekonomiska möjligheter att främst se till klienternas behov utan att jagas av ett kortsiktigt budgettänkande.
* Socialsekreterare får handlingsutrymme att göra professionella bedömningar och beslut där manualer används som ett stöd, inte som tvingande regelverk.