Byråkrat eller visionär?

Många arbetsgivare har påbörjat en resa från en lönesättning som upplevdes som godtycklig till genomtänkta och ständigt pågående processer, där varje lön kan förklaras av tydliga argument och sammanhängande resonemang. För att komma ditt krävs dock ett gediget underlag. Och det räcker inte med lönekriterier, excel-filer och en lönepolicy.

För ett år sedan intervjuade jag representanter för nio mycket stora organisationer om deras syn på löneprocesser och lönekartläggningar. Rapporten – Lönekartläggning som en integrerad del i löneprocessen, utopi eller verklighet? – presenterade vi i går vid vårt 8-mars-evenemang.

En av många nya erfarenheter som vi fick fram var att vissa arbetsgivare ser lönekartläggning som ett separat spår. Oftast också med stora problem att få löneprocessen att fungera ordentligt. Men det riktigt intressanta var att andra insett värdet av en väl genomförd lönekartläggning och gjort den till en aktiv del i löneprocessen. Det vill säga inte bara en punkt som ska bockas av i samband med löneöverläggningar. Dessa arbetsgivare hade kanske inte en perfekt lönebildning men de hade koll på i princip allt och kunde på ett sakligt sätt bemöta det mesta flesta kritiska synpunkterna från enskilda medarbetare och fackliga representanter (även fackliga representanter intervjuades).

Lönekartläggningen effektiviserar löneprocessen!

Bland dessa arbetsgivare som imponerade i alla fall på mig, fanns det två som gjorde mig närmast religiös när jag hörde deras förhandlingschefer resonera kring samspelet mellan lönekartläggning och lönesättning. Uppsala kommun har i det närmaste ersatt alla dokument, lösa papper, statistikunderlag, policyinriktningar med mera med ett enda underlag – lönekartläggningen.

Där finns ändå de mesta, så varför dubbeljobba, gick resonemanget. Resonemanget tyder på både stor kunskap och insikt om hur en lönekartläggning kan användas på bästa sätt. För rätt genomfört så ska varje lönesättande chef i en lönekartläggning hitta användbar information om samverkan, om lönekriterier, vilka befattningar som finns hos arbetsgivaren, lägsta löner, medianlöner och högsta löner för varje befattning, en arbetsvärdering som rangordnar samtliga arbeten inbördes, analyser till löneskillnader. Även handlingsplaner finns där som kan göra en bra input i arbetsgivarens budgetering av framtida löneutrymmen.

Färre konflikter

Försäkringskassan hade tidigare stora bekymmer med både underlag och lönerevisioner. Ett omtag behövdes och det gjorde man – med besked. Tidigare löneunderlag och lönekartläggning utgick ifrån befattningskoderna. Dessa koder är dock så pass grova att de inte lämpade sig för vare sig lönesättning, lönekartläggning eller lönesamtal. Denna tidskrävande och oanvändbara kodningsprocess ersattes av en befattningsspecifik värdering.

Med dryga 13 000 anställda och hundratals befattningar var det ett hästjobb, men det var det värt. Nu har man en arbetsvärdering med en exakthet som tidigare koder aldrig kunde matcha och där varje arbete kommer till sin rätt på ett helt annat sätt än tidigare. Man håller också på att utvärdera oenigheterna i samband med lönerevisionerna och ser redan nu att de stadigt minskat de senaste åren och nu befinner sig på en mycket låg nivå. Tydlighet i underlaget resulterar i tydlighet i lönesamtalen är min analys.

Fallet Umeå

Umeå kommun ingick visserligen inte i vår undersökning men även de har gjort en resa. Akademikerförbundet SSR lokalt var inte nöjda med den lönekartläggning som presenterades i lönerevisionerna. Den hade tagits fram av ett konsultföretag med ett undermåligt system. Arbetsgivaren hade lite insyn och facken var helt bortkopplade. Resultatet blev snygga grafer!

Efter överläggning kom parterna överens om att börja om hela arbetet med lönekartläggningen och arbetsvärdering. När det nya presenterades för några månader sedan var det något helt annat som dök upp. Befattningar som i en tidigare kartläggning hade klumpats ihop, synliggjordes. Arbeten som tidigare ansågs vara identiska delades upp i flera nya arbeten med olika tyngd i befattningarna.

Lönerelationer kunde nu uppmärksammas på ett helt nytt sätt vilket möjliggjorde en kartläggning av löneskillnader för lika arbeten, likvärdiga arbeten och arbeten som var lägre värderade men ändå hade högre löner än mer ansvarsfulla arbeten. Med andra ord fick analysarbetet en helt annan tyngd. Även samverkansfrågan fick ett nytt liv när meningslösa mastodontmöten med samtliga fack ersattes av enskilda möten så att varje förbund nu erbjuds möjlighet att inkomma med konkreta synpunkter och förbättringsförslag.

Arbetsgivare 2.0

Dit jag vill komma med dessa berättelser är att många arbetsgivare har påbörjat en resa från att en lönesättning som upplevdes som godtycklig mot genomtänkta och ständigt pågående processer, där varje lön kan förklaras av tydliga argument och sammanhängande resonemang. För att komma ditt krävs dock ett gediget underlag. Och det räcker inte med lönekriterier, excel-filer och en lönepolicy. Andra ingredienser är:

  • kunskap
  • vilja
  • mod

Som arbetsgivare kan du inte lägga ut arbetet på konsulter! Du är ansvarig och äger frågan. Det förutsätter då att arbetsgivaren har egen kunskap i både lönebildnings-, eller lönesättningsfrågor och Diskrimineringslagen. De tre exempel som redovisats hade det, men de har också uppvisat en stark vilja och modet att förändra ett bristfälligt synsätt och arbetssätt kring löner.

Bakom dessa framgångssagor kunde jag ana riktiga eldsjälar som inte ger sig när de stöter på motstånd och sakta men säkert lyckats nöta ned kritiker. Ska vi få till välfungerande löneprocesser och lönekartläggningar på alla arbetsplatser är det kanske sådana arbetsgivare vid behöver. En ny generation som inte bara kan frågorna utan i själ och hjärta både arbetar för att förändra bristfälliga löneprocesser och för att en gång för alla komma tillrätta med de osakliga löneskillnaderna på arbetsplatserna. Här handlar det om ett vägval som varje personalchef (eller annan chef med mandatet att förändra löneprocessen) behöver göra: Vill jag administrera löneprocessen eller vill jag utveckla den?