Camilla Sköld är med och utreder socialtjänstlagen

Camilla Sköld

Akademikerförbundet SSR:s socialpolitiska chef Camilla Sköld kommer att delta i översynen av socialtjänstlagen som ska göras på regeringens uppdrag. Översynen leds av Margareta Winberg, som tidigare i vår utsågs till särskild utredare.

Översynen av socialtjänstlagen ska enligt regeringens direktiv leda till en jämlik och jämställd socialtjänst som bland annat bidrar till social hållbarhet och främjar långsiktigt förebyggande arbete.

–  Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Socialtjänstlagen är en viktig del i vår samlade välfärdspolitik. Lagens konstruktion, och hur den tillämpas, har stor betydelse för hela samhället. Det påverkar naturligtvis också arbetssituationen för alla medlemmar i vårt förbund som arbetar inom socialtjänsten, säger Camilla Sköld.

Uppdraget innebär att Camilla Sköld kommer att vara tjänstledig från sin ordinarie tjänst som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Utredningen ska vara klar i december 2018.

– Det här är en viktig utredning som vi har väntat på. Självklart är vi väldigt stolta över att vår medarbetare kommer att vara en del av det arbetet, säger Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR.

Syftet med översynen är att bland annat att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv. Utredningens förslag ska leda till en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst. Av direktiven framgår det också att socialsekreterarnas och biståndsbedömarnas professionella handlingsutrymme ska vara stort, något som Akademikerförbundet SSR tidigare har välkomnat.

– Nu går jag in i en ny och spännande roll, där jag tar med mig mina kunskaper och erfarenheter om hur chefer och medarbetare i socialtjänsten ser på lagstiftningen och vilka förutsättningar de behöver ha för att kunna utföra ett gott socialt arbete, säger Camilla Sköld.

Akademikerförbundet SSR har deltagit i diskussionen inför översynen av socialtjänstlagen och har samlat material och information på en särskild webbsida.