Camilla Sköld diskuterar LSS på Handikappförbundens kongress

På onsdag inleder Handikappförbunden sin kongress. Akademikerförbundet SSR:s socialpolitiska chef Camilla Sköld är inbjuden för att prata om LSS.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 funktionshinderförbund som tillsammans representerar omkring 400 000 människor. Lagen om stöd och service till vissa (LSS) är en viktig rättighetslag för förbundens medlemmar. Men hur efterlevs målsättningen och ursprungstanken med lagen i praktiken? Ett antal domar har på senare tid skapat en negativ praxis, som försämrat förutsättningarna för många individer att få stödinsatser enligt LSS. 

På onsdagen diskuterar Camilla Sköld och fyra andra särskilt inbjudna experter hur LSS kan återupprättas. Programmet hittar du på Handikappförbundens hemsida