Cancervården behöver fler kuratorer

Brist på emotionellt stöd, få möjligheter att få prata om hur behandlingen påverkar sexlivet och brist på kunskaper om hur en cancerdiagnos påverkar unga människas ekonomi är några av de kritiska områden som organisationen Ung Cancer lyfter i sin nya rapport Unga bakom cancern.

Rapporten understryker också att hälso- och sjukvården måste bredda bilden och synsättet på vad det är som gör en människa frisk och vad som gör en människa hel. Att betrakta en individ enbart utifrån sjukdomen hen bär på räcker inte. Det är tydligt att med de brister som rapporten lyfter behöver cancervården fler hälso- och sjukvårdskuratorer!

Inom kuratorns kompetens

Kuratorn är hälso- och sjukvårdens psykosociala expert som är specialiserad på hur hälsa och ohälsa påverkar och påverkas av sociala förhållanden. I kuratorns kompetensområde ligger inte bara hur individen påverkas av sin sjukdom och vad individen kan göra för att må bättre utan också hur nätverk och levnadsförhållanden kan stödja tillfrisknandet. Kontakt med andra samhällsaktörer som Försäkringskassan och socialtjänsten och hur insatser kan samordnas ingår också i arbetet. Nästan alla hälso- och sjukvårdskuratorer har minst en vidareutbildning som ofta kan vara inom psykoterapi eller sexologi vilket gör att yrkesgruppen också är van att prata om hur hälsotillstånd påverkar människors sexualitet. Hittills har kuratorn varit den enda högskoleutbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte är legitimerad men detta förändras den första juli då legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer införs.

Gör som Sahlgrenska!

Patienter uppskattar ofta att ha kontakt med en yrkesgrupp som inte ingår i den medicinska vården och som ser till patientens liv bortanför diagnoserna. Ung cancers rapport visar att bara hälften av deras medlemmar fått tillgång till emotionellt stöd och många har själva fått efterfråga samtalsstödet. På Sahlgrenska universitetssjukhuset var det för några år sedan patientorganisationerna som drev igenom att cancerpatienterna skulle få tillgång till fler kuratorer. Det är dags att även arbetsgivarna, Sveriges regioner, ser att hälso- och sjukvårdens kuratorer är en viktig yrkesgrupp för att patienterna ska få rätt hjälp för att må bättre både inom och utanför hälso- och sjukvården.

Behandla hela människan

I en verksamhet där det medicinska perspektivet dominerar är kunskapen hos de chefer som rekryterar hälso- och sjukvårdspersonal ofta låg om att kuratorn har en social och psykosocial kompetens som kompletterar andra yrkesgruppers kompetenser. Efter Ung Cancers rapport är det tydligt att unga vuxna med cancer är en grupp som hälso- och sjukvården behöver uppmärksamma och behandla på ett annat sätt och där har hälso- och sjukvårdskuratorerna en viktig roll att fylla för att behandlingen ska bli effektiv för hela människan inte bara den del av kroppen som drabbats av sjukdom.

Läs rapporten "De unga bakom cancern" här.