Carina Laurin Stensson omvald som förste vice ordförande

Akademikerförbundet SSR:s kongress omvalde idag Carina Laurin Stensson från Örebro som förste vice ordförande.

Carina Laurin Stensson är 56 år och bosatt i Örebro. Hon är socionom med vidareutbildning inom HR, har tidigare arbetat som skolkurator och är idag Saco-samordnare på heltid i Örebro kommun.

Carina Laurin Stensson har suttit i Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse sedan 2003 och är förbundets förste vice ordförande sedan 2012.

– Att tänka nytt och utveckla det fackliga ledarskapet utifrån de grundfackliga värderingarna om allas lika värde och rättigheter, att kämpa för rättvisa löner och betydelsen av kollektivavtal är ingredienser i min drivkraft för det fackliga arbetet. Rättvise-, demokrati- och professionsfrågor är också viktiga för mig, men framför allt vill jag företräda medlemmarna på ett professionellt sätt och utveckla förbundets stöd till det lokala fackliga arbetet, säger Carina Laurin Stensson.

För frågor ring Carina Laurin Stensson på telefon 070-305 44 48.