Cecilia Grefve: Många kommuner tar steg i rätt riktning

Den nationella samordnaren Cecilia Grefve har lämnat sin första rapport från återbesöken i de kommuner som hon tidigare träffat för att diskutera den sociala barn- och ungdomsvården. Hon ser flera positiva tecken, bland annat har flera kommuner anställt administrativ personal för att avlasta socialsekreterarna.

Under 2015 och första halvan av 2016 reste Cecilia Grefve till 50 kommuner för att diskutera den sociala barn- och ungdomsvården. Nu har flera kommuner inkommit med handlingsplaner för hur de ska förbättra stödet till barn och ungdomar inom socialtjänsten. Sedan slutet av oktober åker Cecilia Grefve tillbaka till samma kommuner för att se hur arbetet fortskrider. Nu har hon besökt 18 kommuner och gjort sin första återrapportering till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Cecilia Grefve ser att kommunerna har tagit flera positiva steg framåt, även om mycket arbete kvarstår.

– Flera kommuner säger att de nu har medarbetare på tjänsterna, så var det inte under förra besöket. De berättar också att de använder mätningen, som visade att socialsekreterarna tillbringar lite tid med barnen och familjerna, för att förbättra sitt arbete, säger hon.

Cecilia Grefve tycker att kommunerna har tagit sig an frågorna om personalomsättning, arbetsmiljö och kompetensutveckling på ett bra sätt. Många har använt det extra ekonomiska stödet från regeringen till att anställa administrativ personal för att avlasta socialsekreterarna. Som exempel nämner hon Helsingborg, som satsat på administrativt stöd och anställt 16 socialsekreterare.

Kungsbacka är en annan kommun som nu anställer administratörer för att stötta de socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Kommunen har som många andra haft svårt att rekrytera och de socialsekreterare som finns har fått lägga en hel del av sin arbetstid på saker som inte är socionomrelaterade. Inger Grahn, regionombud för Akademikerförbundet SSR, är nöjd.

– Det är jättebra. Det är ett förslag som vi har lyft med jämna mellanrum. Socialsekreterarna kommer nu att få avlastning, tidigare har de gjort en hel del administrativa arbetsuppgifter som att boka bilar, tolkar och boenden eller rensa och arkivera journaler, säger hon.

Cecilia Grefve  berättar att flera kommuner involverar personalen mer i arbetsmiljöarbetet. Hon lyfter Växjö och Åmål som har lyckats behålla personal och inte använt konsulter, och Torsby som har landets lägsta sjukfrånvaro.

­– I Växjö har personalen till exempel varit med på utvecklingsdagar och själv beskrivit vad som behövs för att arbetssituationen ska bli bättre.

Andra kommuner jobbar med att involvera barn och unga mer i utredningsarbetet. Vetlanda har tagit fram en enkät där barn i familjehem får fylla i bland annat hur de har det i skolan och hur kontakten med familjehemsföräldrarna är.

Men det är mycket som återstår att göra. Att digitalisera verksamheten för att göra det lättare för barn, unga och deras familjer att ha kontakt med den sociala barn- och ungdomsvården är en punkt, nära ledarskap och vidareutbildning en annan. Många kommuner har också en tuff situation med att ställa om från ett högt till ett lågt mottagande av ensamkommande barn. Bristen på socialsekreterare är ett annat problem.

– Jag var i Norrtälje i går och deltog i kreativa diskussioner med förtroendevalda och medarbetare. Det saknas inte förslag på förbättringar men däremot saknas sökande till tjänster. Flera andra kommuner har samma problem, säger Cecilia Grefve. 

Läs mer om läget i socialtjänsten

Akademikern Plus: Nu siktar socialtjänsten uppåt

Ny plan ska rädda Stockholms socialtjänst

Lågt i tak i socialtjänsten