Chef med mening

Att vara chef i en idéburen organisation är fantastiskt roligt och det bästa chefsuppdraget man kan ha. Iallafall om man får tro Röda Korsets nye generalsekreterare Martin Ärnlöv som gästar Chefspodden för att prata om hur det är att leda med mening.

Ledarskap, komplexitet och logik. Anställda och ideella. Hur ser uppdraget ut för en chef i en idéburen organisation?

– Kombination av långa anor i organisationer som gjort mycket historiskt, och som även idag har stora uppgifter i en helt ny värld med stora utmaningar – det gillar jag, säger Martin Ärnlöv.

Martin Ärnlöv har en bakgrund i privat sektor och ser mycket gemensamt mellan företag och idéburna organisationer, vilket han tar med sig i sitt ledarskap.  Inte minst likheterna med det entreprenörskap som finns i små företag. Idag rekryteras specialister och medarbetare från olika håll, en del från offentliga verksamheter och andra från företag. Man kommer från olika erfarenheter och sammanhang, men Martin Ärnlöv ser det mer som en kulturberikning än en kulturkrock.

Anställdas engagemang

Att blanda olika typer av logik i våra idéburna organisationer är inte så problematiskt idag, menar han. Organisationerna har stor integritet och vet sitt värde i sina samarbeten både med offentligt och privat. Det finns också mycket att lära, tycker han – som att vara tydligare med målen och kunna prioritera mellan alla sina viktiga verksamheter. 

Martin Ärnlöv vill bekräfta såväl det ideella engagemangets betydelse som de anställdas engagemang då många sökts sig just till den idéburna organisationen. Det handlar om att vara flexibel och mötas utifrån de olika förutsättningar som finns för olika personer i organisationen.

– I en idéburen organisation har många anställda lite extra personligt investerat i sin tjänst. En dimension som finns både hos anställda och ideellt engagerade, och det är viktigt att ta vara på, säger han. 

Detta och mycket mer i veckans avsnitt av Chefspodden.