Chefer och skyddsombud utbildas tillsammans

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang för att utveckla verksamheten genom arbetsmiljöarbete i vardagen. Det är exempel på effekter av arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn från Suntarbetsliv.

– Vi är stolta att genom vår förening Suntarbetsliv kunna erbjuda en kostnadsfri grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som får så bra respons där den används, säger Linn Skau, ombudsman som sitter med  i Suntarbetslivs partsgrupp för Akademikerförbundet SSR:s räkning.

Arbetsmiljöutbildningen är en del i parternas gemensamma avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Sedan lanseringen 2016 har allt fler kommuner och landsting börjat genomföra utbildningen hos sig. Och den ser ut att bidra till både nystart och samsyn på arbetsmiljöarbetet.

­– Folk är mycket mer intresserade nu. De förstår hur viktigt det är med arbetsmiljöfrågorna. Förut förväntade vi oss att andra skulle ta tag i sakerna. Nu har vi blivit mer samspelta och försöker hjälpas åt både arbetsgivare och arbetstagare, säger Johan Bertilsson, huvudskyddsombud för Kommunal Vindelns kommun.

Dialog om egna arbetsmiljön

De som framför allt kallas till utbildningen är cheferna, som uppmanas att ta med sina skyddsombud. Deltagare från olika förvaltningar och verksamheter blandas ofta, för att göra det möjligt att utbyta erfarenheter.

– Den här utbildningen är så bra för vi arbetade tillsammans. Våra chefer anmälde sina egna skyddsombud, satt tillsammans med dem och kunde prata om saker som rörde vår egen organisation. Så har det inte riktigt varit vid tidigare arbetsmiljöutbildningar, berättar Anna Hägglund, huvudskyddsombud för Kommunal i Vindelns kommun.

Lokala utbildningsledare

Det är ofta HR som tar huvudansvar för att planera och genomföra utbildningen. De och skyddsombud från olika enheter agerar då utbildningsledare tillsammans. På en del platser har det istället varit den interna företagshälsan som stått för genomförandet och ledningen.

Genom att chefer och skyddsombud får samma utbildning får de en gemensam bas att utgå ifrån i det dagliga arbetet med att utveckla verksamheten och arbetsmiljön. I Nacka kommun är det Anna-Maria Olander-Jahnsson, HR-utvecklare, som är ansvarig och utbildningsledare för alla träffar.

– Den här utbildningen kommer att bli en del av vårt arbete från HR:s sida och vi räknar med att hålla flera utbildningar per år i många år framöver. Det kommer ju alltid nya chefer och skyddsombud som behöver den här grunden i arbetsmiljöarbetet, säger Anna-Maria.

Nyfiken? Läs mer om arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn på Suntarbetslivs hemsida. 

Arbetsmiljöutbildning med Suntarbetsliv

Vad är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning?

  • Grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter
  • Kvalitetssäkrad av experter och forskare
  • Digitalt utbildningsmaterial med en mix av filmer, poddradio, övningar och omfattande vägledningsmaterial för utbildningsledarna.

Vad är Suntarbetsliv?

Akademikerförbundet SSR står bakom Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens övriga parter inom kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv ger inspiration och verktyg i arbetet för friska arbetsplatser. Du får exempel på hur andra arbetar, konkreta metoder för att sätta igång direkt och det senaste inom forskningen. Var vill du börja?