Chefernas arbetsmiljö i Socialtjänsten

Arbetsmiljöverket genomför en webbaserad undersökning om chefernas arbetsmiljö i Socialtjänsten. Svensk chefsförening vill uppmana våra chefsmedlemmar att medverka!

Med anledning av Arbetsmiljöverkets omfattande inspektioner av socialsekreterarnas arbetssituation har centrala parter träffat Arbetsmiljöverket för att bistå dem med våra erfarenheter.

Förutom inspektionerna kommer undersökningsföreteaget Stelacon AB på uppdrag av Arbetsmiljöverket genomföra en större webbaserad enkätundersökning bland chefer inom socialförvaltningarna. Berörda chefer kommer få ett mail med ärendemeningen " Hur är din arbetsmiljö?"

Svensk chefsförening vill uppmana våra chefsmedlemmar att ta sig tid att besvara enkäten så Arbetsmiljöverket får en hög svarsfrekvens. Vi ser det som viktigt att chefers egen arbetsmiljö och förutsättningar kartläggs. Denna enkät är därför viktig.

Frågor om studien kan ställas till Annette Nylund, Arbetsmiljöverket, projektledare, e-post: annette.nylund@av.se eller till undersökningsföretaget Stelacon AB som medverkar i arbetet, Jan Nilsson insamlingsledare, e-post: jan.nilsson@stelacon.se. De svarar på alla frågor om studien.

 

 

Hanna Broberg                           Jonas Lidberg

Chefsstrateg                              Ombudsman, ansvarig för arbetsmiljöfrågor