Chefers arbetsmiljöansvar - Vad lär vi av Krokom?

Välkommen till ett seminarium om chefers arbetsmiljöansvar,
om fallet i Krokom och hur rättsprocessen sett ut.

Chefsjurist Ullika Dalén föreläser. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika i pausen.

Arbetsmiljölagstiftningen syftar till att förhindra allvarliga skador, inte minst i den fysiska arbetsmiljön. Arbetsgivaren behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och väl fungerande rutiner där chefer har kunskap och tydliga ansvar för att arbeta aktivt med dessa frågor. Idag är inte bara den fysiska utan inte i hög grad även den psykosociala arbetsmiljön och ett fungerande förebyggande arbete i fokus.

I fallet med en medarbetare inom socialtjänsten i Krokom som tog sitt liv har cheferna först fällts för vållande till annans död i tingsrätten, därefter friats i hovrätten som gjort en annan bedömning. Riksåklagaren har överklagad till Högsta domstolen.

Under seminariet går Ullika Dalén igenom fallet och domarna. Vad kan vi lära av det från Krokom? Vad behöver du tänka på som chef? Vilket är ditt ansvar, hur ser era rutiner ut och vad har du för kunskaper och resurser?

Anmälan senast den 19 maj till julia.walbrink@akademssr.se – för mer information kontakta chefsstrateg Hanna Broberg hanna.broberg@akademssr.se.