Chefsekonom

Akademikerförbundet SSR söker en nationalekonom med inriktning på arbetsmarknad, välfärdsfrågor och lönebildning. Tjänsten är nyinrättad och har som syfte att fördjupa förbundets opinionsbildning. Tjänsten är placerad i förbundssekretariatet, direkt underställd förbundsdirektören.

Arbetsuppgifter

Centrala arbetsuppgifter är analyser av såväl arbetsmarknaden i stort som lönebildningen. Även andra makroekonomiska analyser av de verksamhetsområden som våra medlemmar verkar i – företrädesvis välfärdssektorn – liksom av inkomstfördelning och social hållbarhet är centrala arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Akademisk utbildning med inriktning mot nationalekonomi, företrädesvis makroekonomi.

Erfarenhet av samhällsekonomisk analys och arbetsmarknadsfrågor är meriterande.

Du är väl införstådd med arbetsmarknadsorganisationernas roll i samhället.

Du är väl förtrogen med att hantera och analysera datamaterial.

Vi ser gärna att du redan nu är en driven opinionsbildare och att du är van vid att arbeta självständigt och att skriva opinionsbildande.

Tidigare arbete i politiskt styrda organisationer är meriterande.

Du delar Akademikerförbundet SSR:s värderingar och vill delta aktivt i förbundets opinionsbildande verksamhet.

Ansökan

Mer information om tjänsten ger förbundsdirektör Lars Holmblad, telefon 08-617 44 38, 0708-17 44 38 eller den samhällspolitiska chefen Ursula Berge, 08-617 44 53, 0706-22 96 05. Mer information om förbundet hittar du på hemsidan

Vi vill ha din ansökan senast den 10 september till caw@akademssr.se.

Anställningen är tillsvidare på heltid.