Chefsföreningens styrelse blev omvalda

Förra veckan höll Svensk Chefsförening sitt årsmöte. Förutom genomgång av tidigare periods verksamhetsår och framtidsplaner, blev den sittande styrelsen omvalda. 

Svensk chefsförening är en del av Akademikerförbundet SSR och har funnits sedan 1987. Föreningen arrangerar utbildningar, seminarier, deltar i mässor och väcker debatt i ledarskapsfrågor  och kanske viktigast av allt: vi ger stöd och råd till våra chefsmedlemmar i frågor om lön, avtal och situationer som rör chefers egen anställning.

Chefsföreningens verksamhet under den gångna perioden

Vartannat år är det dags att summera verksamheten vid chefsföreningens årsmötet. Ur verksamhetsberättelsen för de senaste två åren kan vi särskilt nämna det nya mentorskapsprogrammet som utvecklats och nu hålls varje år med en grupp i Stockholm och en grupp i Malmö alternativt Göteborg. De viktiga mötesplatserna på chefsfredagarna med föreläsning och mingel görs över hela landet tio gånger per termin. Våra chefsförhandlare med egen chefserfarenhet har både hållit utbildningar och gett enskilt stöd och rådgivning, och åtta gånger per år får alla medlemmar den innehållsrika Chefstidningen.

Vad planeras framöver?

Om vi blickar framåt för 2021 och 2022 så kommer det att bli mycket nytt och anpassat med anledning av pandemin. Alla föreläsningar hålls digitalt och Svensk Chefsförening försöker få de så interaktiva som möjligt genom verktyg som gör det möjligt att dela erfarenhetsutbyten och processarbete. Vi återkommer med medlemsundersökningar, forskarsamarbeten och fortsatt påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna och villkoren för våra chefsmedlemmar – och vi ser fram mot att få göra digitala studiebesök hos dig!

Presentation av styrelsen 

Svensk Chefsförening har en styrelse som fungerar som rådgivare, spanare och utvecklare av vår chefsverksamhet och stödet till våra chefsmedlemmar. Vid årets årsmöte omvaldes styrelsen, som består av: 

Ordförande 
Ulf Thörnevik, VD på äldreomsorgsstiftelsen Blomsterfonden

Vice ordförande 
Birgitta Viklund, egenföretagare och ledarskapskonsult, BiVi Consulting

Ledamöter 
Inga-Lill Hultin, administrativ chef på Trafikkontoret i Stockholms stad
Gunilla Hägglund Sjöström, vice VD och HR-chef på Norrlandsoperan AB
Martin Runefeldt, strategichef på HR-avdelningen, Försäkringskassan
Rolf Solli, professor, Göteborgs Universitet
Magnus Schedin, socialchef i Falköpings kommun
Louise Burke, head of cabin crew på SAS
Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR