Chefsfredag: Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Välkommen till chefsfredag med seminarium som börjar kl. 14 och därefter nätverkande mingel med dryck och tilltugg! Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem.

Det moderna arbetslivet kännetecknas av hög förändringshastighet, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta i kombination med ökade kostnader och minskande resurser inom många organisationer. Dessa villkor innebär en kombination av osäkra och oförutsägbara förhållanden vilket skapar stress för både ledare och medarbetare.

Mot bakgrund av denna utveckling framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer betydelsefull, samtidigt visar undersökningar att stressen bland chefer ökar och att omsättningen bland svenska chefer är hög.

Det ställer frågor kring hur villkoren i ett föränderligt arbetsliv ser ut för ledare och hur de upplever sitt eget ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv, att som ledare hålla på sikt, dvs. förutsättningar för att kunna, orka, och vilja vara ledare. 

Föredraget fokuserar på frågeställningar som:
•                          Hur ser ledares egna villkor ut, vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?

•                          Hur ser deras förutsättningar och behov ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

•                          Vilka faktorer, på individ/arbetsplats/organisationsnivå hjälper – stjälper ledare att hålla i sin roll? Vad är viktigt, och varför?

Tid och plats

Tid: Fredag den 13 oktober kl. 14:00 - 16:30.
Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala

Anmälan
Anmäl dig här senast den 5 oktober.
Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem! Fyll då i detta via registreringsformuläret. Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du några frågor? Kontakta då julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening

  • Datum och tid: 13 October 2017 kl. 14:00
  • Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala