Chefsfredag: Tillitens förutsättningar

Välkommen till chefsfredag med seminarium som börjar kl. 14 och därefter nätverkande mingel med dryck och tilltugg! Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem.

Denna chefsfredag handlar om tillit. Det har länge funnits en önskan från medarbetare och chefer om ett ökat förtroende och utrymme för den professionella kunskapen. Allt mer detaljreglering och tung administration riskerar att ta tid från det verkligt värdeskapande, från sådant vi gör för de medborgare och brukare vi är till för.

Vad är då tillit, vad betyder det i styrning och ledning? Hur påverkar det organisation, chefer och medarbetare? Kan vi leda med tillit?
Föreläsare är Susanna Alexius som är docent i företagsekonomi och verksam på Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor. Hon har också medverkat i vår nya antologi Leda med tillit. Den boken får du som deltar i föreläsningen.

Tillit och tillitsbaserad styrning diskuteras allt mer och Uppsala har valt att utveckla styrning och ledning i den riktningen. Regeringen har tillsatt Tillitsdelegationen som ska analysera, främja och ta fram förslag till hur styrningen inom offentlig sektor kan föränedras. Susanna Alexius är en av forskarna som följer projekt som är knutna till Tillitsdelegationen.

Tid och plats

Tid: Fredag den 9 februari kl. 14:00 - 16:30.
Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50
Anmälan: Anmäl dig här senast den 25 januari

Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem! Fyll då i detta via registreringsformuläret. Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Mejla julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!