Chefsfrukost: Leda med tillit

Hanna Broberg

Allt fler pratar om tillit och att förändra styrning och ledning så att den bygger mer på tillit. Vad är då tillit och hur skulle det fungera? Välkommen till frukostmöte om tillit och ökat utrymme för professionen.

Under många år har detaljregleringen ökat och skapat allt mer administration. Vi ska följa upp på allt fler mått, oavsett om de är relevanta och ofta utan att materialet analyseras eller bearbetas. Att följa upp för att förbättra och jämföra, att säkerställa rättssäkerhet och goda rutiner, det är viktigt. Att mäta för att någon annan misstror är det som präglar delar av styrningen och det vi kallar New public management. Det ger inte ett värde till den enskilde eller det som verksamheten har i uppdrag att utföra.

Just nu arbetar Tillitsdelegationen med sitt slutbetänkande och samlar den följeforskning som gjorts runt om i landet. Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen och de ska komma med förslag om en mer tillitsbaserad styrning i kommuner och landsting, en mer lärande tillsyn och dessutom genomföra projekt inom några statliga myndigheter för att utveckla styrningen.

Vårt frukostsamtal leds av Hanna Broberg som är chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och sitter i regeringens referensgrupp för Tillisdelegationen. Hur ser det ut i din verksmahet, vilka förutsättningar har du och dina medarbetare att arbeta mer tillitsbaserat? Krävs det ett annat ledarskap och ett annat medarbetarskap? Kan vi ta till vara erfarenhet och kompetens på ett bättre sätt med mer tillit? Har politiken tillit till professionen?

Vid frukostmötet får du också boken Leda med tillit, där elva forskare medverkar med texter om vad tillit är och hur det fungerar i våra organisationer.

Datum och tid

Onsdagen den 16 maj
Kl. 08:00-09:30
Frukost från 07:30

Plats

Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31-33

Anmälan

Anmäl dig här senast den 1 maj.
Ta gärna med en chefskollega som är nyfiken på förbundet, men kom ihåg att även anmäla kollegan. 

Har du frågor?

Kontakta Julia Wålbrink, julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!