Chefsnätverk: Nu kommer vi till Malmö!

Är du intresserad av att vara med i ett chefsnätverk? Nu har du chansen. Syftet med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarskapsrollen. 

Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar:
• När och var nätverket ska träffas
• Ämne för första träffen
• Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
• Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap.
Klicka här för att anmäla dig till kvällen den 22 mars och här för att anmäla dig till morgonen den 23 mars

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Datum och tid

Torsdagen den 22 mars
Kl. 17:00-19:00 med registrering från 16:30
Förtäring ingår

Fredagen den 23 mars 
Kl. 07:30-09:30 med registrering från 07:00
Förtäring ingår

Plats

Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till den 22 mars och här för att anmäla dig till den 23 mars.
Du får besked om du fått plats eller ej fyra veckor före uppstart.

Har du frågor?

Kontakta Julia Wålbrink, julia.walbrink@akademssr.se

Välkommen!

Det är vi som arrangerar nätverken

Akademikerförbundet SSR

Jusek

Naturvetarna

Officersförbundet

SRAT

Sveriges Arkitekter

Sveriges Ingenjörer