Chefsnätverk: Nu kommer vi till Stockholm!

Är du intresserad av att vara med i ett chefsnätverk? Nu har du chansen. Syftet med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarskapsrollen. 

Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar:
• När och var nätverket ska träffas
• Ämne för första träffen
• Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
• Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap. Klicka här för att anmäla dig till förmiddagen och här för att anmäla dig till kvällen

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Datum och tid

Måndagen den 19 mars. Förtäring ingår
Kl. 07:30-09:30 med registrering från 07:00
Kl. 17:00-19:00 med registrering 16:30

Plats

Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Stockholm

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till förmiddagen och här för att anmäla dig till kvällen.
Du får besked om du fått plats eller ej fyra veckor före uppstart.

Har du frågor?

Kontakta Julia Wålbrink, julia.walbrink@akademssr.se

Välkommen!

Det är vi som arrangerar nätverken

Akademikerförbundet SSR

Jusek

Naturvetarna

Officersförbundet

SRAT

Sveriges Arkitekter

Sveriges Ingenjörer